Čína FRPP POTRUBIETováreň, Veľkoobchod FRPP POTRUBIESpoločnosť

FRPP POTRUBIE

12

rokov
skúsenosti

O nás

Spoločnosť Ningbo Baodi Plastic Valve Co., Ltd. bola založená v roku 1994, ktorej predchodcom bola Zhenhai Chemical Valve Factory a Beilun Plastic Valve Factory, ktorá je prvou nezávisle vyvinutou spoločnosťou na priemyselné plastové ventily v pevninskej Číne. Tu sa zrodil prvý plastový membránový ventil a prvý integrovaný plastový guľový ventil na pevnine, ... v roku 2006 sme pokryli produktovú radu priemyselných plastových rúr a tvaroviek. Už viac ako 20 rokov od založenia produkty Baodi spolupracujú s desiatkami tisícky domácich podnikov a vyváža do viac ako 30 krajín. Naše profesionálne služby a stabilná kvalita sa tešia vysokej povesti našich zákazníkov.
Medzi desiatky našich plastových ventilov patrí membránový ventil, plastový škrtiaci ventil, plastový guľový ventil, spätný ventil, guľový ventil, merač hladiny kvapaliny, elektricky ovládaný ventil, pneumatický ventil atď. s materiálom UPVC, CPVC, FRPP, PPH, PVDF
25000

M2
Zastavaná plocha

Česť

 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor
 • honor

CENTRUM SPRÁV

Naším cieľom je vyhovieť všetkým požiadavkám našich zákazníkov dobrou kvalitou a servisom. Vítame vaše otázky a návštevy!

Rozšírenie znalostí v odvetví o tejto kategórii

Rúry FRPP (Fiber Reinforced Polypropylene) predstavujú typ plastového potrubného systému, ktorý je vyrobený z kombinácie polypropylénu (PP) a výstužných vlákien. Tieto rúry sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu pevnosť, trvanlivosť a chemickú odolnosť pre rôzne aplikácie na manipuláciu s tekutinami.
Konštrukcia FRPP rúr zahŕňa začlenenie výstužných vlákien, ako sú sklenené vlákna alebo iné kompozitné materiály, do polypropylénovej matrice. Vlákna sú typicky orientované v špecifickom smere, aby sa zlepšila štrukturálna integrita a mechanické vlastnosti rúry.

Medzi kľúčové vlastnosti a výhody rúr FRPP patria:

1. Chemická odolnosť: FRPP rúry sú vysoko odolné voči širokému spektru korozívnych chemikálií vrátane kyselín, zásad, rozpúšťadiel a iných agresívnych látok. Vďaka tomu sú vhodné pre aplikácie v priemyselných odvetviach, ako je chemické spracovanie, čistenie odpadových vôd a manipulácia s priemyselnými kvapalinami.
2. Pevnosť a odolnosť: Pridanie výstužných vlákien výrazne zlepšuje pevnosť a tuhosť rúr FRPP. Ponúkajú vysokú pevnosť v ťahu, odolnosť proti nárazu a rozmerovú stabilitu, vďaka čomu sú schopné odolávať vonkajším zaťaženiam, teplotným zmenám a fyzickému namáhaniu.
3. Nízka hmotnosť: Rúry FRPP sú v porovnaní s kovovými rúrkami ľahké, čo uľahčuje manipuláciu a inštaláciu. Znížená hmotnosť prispieva k nižším nákladom na dopravu a zjednodušuje montáž na mieste.
4. Flexibilita a všestrannosť: Rúry FRPP sú dostupné v rôznych veľkostiach a konfiguráciách, aby vyhovovali rôznym aplikáciám. Môžu byť vyrobené v rôznych priemeroch a dĺžkach, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám projektu.
5. Odolnosť proti korózii: Rúry FRPP sú prirodzene odolné voči korózii a nevyžadujú dodatočné nátery alebo obklady na ochranu. To eliminuje potrebu častej údržby a znižuje dlhodobé prevádzkové náklady.
6. Tepelná odolnosť: Rúry FRPP majú dobré vlastnosti tepelného odporu, čo im umožňuje zvládnuť široký rozsah teplôt. Dokážu odolať horúcim aj studeným tekutinám, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie zahŕňajúce transport tekutín pri rôznych extrémnych teplotách.
7. Nízka tepelná vodivosť: Rúry FRPP majú nízku tepelnú vodivosť, čo pomáha znižovať tepelné straty alebo zisky počas prepravy tekutín. Táto vlastnosť prispieva k energetickej účinnosti a úspore nákladov v určitých aplikáciách.

Použitie rúr FRPP:

Rúry FRPP sa bežne používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane chemického spracovania, čistenia vody a odpadových vôd, manipulácie s priemyselnými kvapalinami, poľnohospodárstva, akvakultúry a ďalších. Sú vhodné pre aplikácie zahŕňajúce dopravu korozívnych kvapalín, kyselín, zásad a iných agresívnych látok.
1. Chemické spracovanie: Rúry FRPP sa vo veľkej miere používajú v závodoch na chemické spracovanie na prepravu korozívnych chemikálií, kyselín, zásad a rozpúšťadiel. Ich výnimočná chemická odolnosť a trvanlivosť ich predurčuje na manipuláciu s agresívnymi látkami pri skladovaní, preprave a spracovaní chemikálií.
2. Úprava vody a odpadových vôd: Rúry FRPP sa bežne používajú v zariadeniach na úpravu vody, čističkách odpadových vôd a odsoľovacích zariadeniach. Používajú sa na prepravu upravenej vody, kalu, soľanky a rôznych chemikálií zapojených do procesu úpravy vody.
3. Priemyselná manipulácia s kvapalinami: Rúry FRPP sú široko používané v rôznych priemyselných odvetviach na aplikácie pri manipulácii s kvapalinami. Používajú sa na prepravu korozívnych kvapalín, kyselín, zásad a iných agresívnych kvapalín v odvetviach ako je baníctvo, celulóza a papier, potraviny a nápoje, farmaceutický priemysel a iné.
4. Poľnohospodárstvo: Rúry FRPP sa používajú v poľnohospodárskych aplikáciách pre zavlažovacie systémy, vodovodné potrubia a rozvodné siete. Sú vhodné na manipuláciu s vodou, hnojivami a inými poľnohospodárskymi chemikáliami.
5. Akvakultúra a rybolov: FRPP rúry nájsť uplatnenie v akvakultúre a rybolove pre vodnú dopravu v rybích farmách, liahňach a akvakultúrnych systémoch. Používajú sa na distribúciu slanej, sladkej vody a aplikácie recirkulačného akvakultúrneho systému (RAS). Rúry FRPP tiež uľahčujú dopravu krmiva, okysličovanie a systémy nakladania s odpadom v prevádzkach akvakultúry.
6. Preprava korozívnych tekutín: Rúry FRPP sa používajú v odvetviach, kde je potrebné prepravovať korozívne tekutiny, ako je manipulácia s kyselinami, zásadami a korozívnymi rozpúšťadlami. Tieto potrubia poskytujú spoľahlivé a odolné riešenie pre dopravu tekutín v takýchto prostrediach.
7. Priemyselné ventilačné systémy: Rúry FRPP sa používajú v priemyselných ventilačných systémoch, kde sú potrubia vystavené rôznym chemickým výparom, korozívnym plynom alebo vysokým teplotám. Používajú sa pre výfukové systémy, prívody vzduchu a vetracie kanály.
8. Systémy na neutralizáciu kyselín: Rúry FRPP sú vhodné pre systémy na neutralizáciu kyselín, kde prepravujú neutralizačné činidlá, aby pôsobili proti kyslosti kvapalín. Tieto systémy sa bežne používajú v odvetviach, ktoré sa zaoberajú prúdmi kyslého odpadu alebo chemickými procesmi.
9. Laboratórne a výskumné zariadenia: Rúry FRPP sa používajú v laboratórnych a výskumných zariadeniach, kde sa vyžaduje preprava korozívnych chemikálií a tekutín. Poskytujú bezpečné a spoľahlivé riešenie pre manipuláciu s kvapalinami v týchto prostrediach.
10. Galvanické pokovovanie a povrchová úprava kovov: FRPP rúry sa používajú v priemysle galvanizácie a povrchovej úpravy kovov na prepravu chemikálií, elektrolytov a oplachovej vody. Poradia si s korozívnymi látkami, ktoré sa podieľajú na procesoch pokovovania a povrchovej úpravy kovov.