Dizajn a vlastnosti telesa membránového ventilu z PVDF

Update:14-08-2023
Summary: Teleso ventilu PVDF je kritickou súčasťou PVDF membránové ventily , ktorý slúži ako kryt pre vnútorné mechaniz...
Teleso ventilu PVDF je kritickou súčasťou PVDF membránové ventily , ktorý slúži ako kryt pre vnútorné mechanizmy a hrá kľúčovú úlohu pri poskytovaní výnimočnej chemickej odolnosti, štrukturálnej integrity a celkového výkonu. Výber PVDF ako materiálu pre telo ventilu je zámernou voľbou, ktorá zabezpečuje kompatibilitu s agresívnymi a korozívnymi médiami pri zachovaní spoľahlivosti a životnosti ventilu.
Vlastnosti a výhody materiálu:
Chemická odolnosť: PVDF, skratka pre Polyvinylidénfluorid, je vysoko výkonný fluórovaný polymér známy svojou výnimočnou chemickou odolnosťou. Odoláva širokému spektru korozívnych chemikálií, kyselín, zásad a rozpúšťadiel, vďaka čomu je ideálny pre aplikácie, kde sa manipuluje s agresívnymi kvapalinami. Táto odolnosť zaisťuje, že teleso ventilu zostane neovplyvnené látkami, s ktorými prichádza do styku, pričom sa zachová jeho celistvosť a zabráni sa akejkoľvek degradácii alebo oslabeniu materiálu.
Mechanická pevnosť: PVDF má pôsobivú mechanickú pevnosť a rozmerovú stabilitu, čo umožňuje telu ventilu odolávať vysokým tlakom, teplotným výkyvom a mechanickému namáhaniu. Táto robustnosť zaisťuje, že ventil môže spoľahlivo fungovať v náročných priemyselných prostrediach bez deformácie alebo zlyhania.
Tepelná stabilita: PVDF je známy svojou schopnosťou pracovať v širokom rozsahu teplôt. Dokáže si zachovať svoje vlastnosti a štrukturálnu integritu aj pri zvýšených teplotách, vďaka čomu sú PVDF membránové ventily vhodné pre aplikácie, kde je potrebná regulácia tekutín v extrémnych chladných aj vysokoteplotných podmienkach.
Nízka priepustnosť: PVDF vykazuje nízku priepustnosť plynu, čím sa znižuje riziko úniku plynu cez telo ventilu. Táto vlastnosť je obzvlášť cenná v aplikáciách, kde je udržiavanie špecifického plynového prostredia rozhodujúce pre riadenie procesu a bezpečnosť.
Dizajn a vlastnosti:
Kryt a ochrana: Telo ventilu poskytuje kryt, v ktorom sú umiestnené membránové a ovládacie mechanizmy. Slúži ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje úniku akejkoľvek tekutiny alebo prenikaniu vonkajších nečistôt do ventilu. Tento kryt zaisťuje bezpečnosť procesu kontroly tekutín a zachováva čistotu manipulovaného média.
Rôzne konfigurácie: Telesá membránových ventilov PVDF sa dodávajú v rôznych konfiguráciách, aby vyhovovali rôznym požiadavkám aplikácie. Tieto konfigurácie zahŕňajú priame telo, vzor Y a dizajn s viacerými portami. Výber konfigurácie závisí od faktorov, ako sú prietokové charakteristiky, usporiadanie systému a prevádzkové potreby.
Dráha toku tekutiny: Vnútorná konštrukcia tela ventilu definuje dráhu toku tekutiny. Táto konštrukcia je rozhodujúca pre zabezpečenie optimálnych prietokových charakteristík a minimálneho poklesu tlaku cez ventil. Geometria karosérie a hladké vnútorné povrchy zohrávajú úlohu pri znižovaní turbulencií a udržiavaní efektívnej regulácie prietoku.
Pripojiteľnosť a kompatibilita: Telo ventilu PVDF je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s rôznymi potrubnými systémami, čo umožňuje bezproblémovú integráciu do existujúcich nastavení riadenia tekutín. Zvyčajne obsahuje závitové, prírubové alebo zásuvkové spojenia, ktoré zaisťujú bezpečné pripevnenie k rúram a iným komponentom.

Vlastnosti
Pri zrode spoločnosti sme v roku 1979 vyrobili prvý plastový membránový ventil a v roku 1983 sme získali certifikáciu od Ministerstva chemického priemyslu.
Membránový ventil používa vysokokvalitný tesniaci materiál, ktorý vykazuje menšie tlakové napätie, pre svoju membránu a vankúš, čo vedie k optimálnemu tesniacemu výkonu.
Membránový ventil je navrhnutý tak, aby bol tlak rozložený rovnomerne. Táto konštrukcia umožňuje zníženie krútiaceho momentu ručného kolesa a udržiava vypnutie pri nízkom krútiacom momente.