Aké sú faktory, ktoré umožňujú presnú moduláciu PVDF membránových ventilov

Update:01-08-2023
Summary: PVDF membránové ventily sú známe svojou schopnosťou poskytovať presnú a presnú moduláciu prietoku tekutín. Táto...
PVDF membránové ventily sú známe svojou schopnosťou poskytovať presnú a presnú moduláciu prietoku tekutín. Táto výnimočná schopnosť ovládania ich robí vhodnými pre širokú škálu aplikácií, ktoré vyžadujú vyladenú reguláciu a precíznu manipuláciu s agresívnymi a korozívnymi médiami.
Flexibilita membrány:
Membrána v PVDF membránovom ventile je flexibilná, deformovateľná membrána vyrobená z PVDF, vysokovýkonného fluoropolyméru. Keď pohon aplikuje tlak, buď pritlačí membránu proti sedlu ventilu alebo ju odtiahne zo sedla, v závislosti od toho, či je ventil v otvorenej alebo zatvorenej polohe.
Flexibilita membrány umožňuje plynulé škrtenie prietoku tekutiny. Keďže ovládač vyvíja rôzne množstvá tlaku, membrána podľa toho reaguje, čo umožňuje presnú kontrolu nad prietokom. Táto dynamická interakcia medzi pohonom a membránou zaisťuje presnú moduláciu, vďaka čomu sú membránové ventily PVDF ideálne pre aplikácie, kde nastavenie prietoku musí byť presné a okamžité.
Charakteristiky lineárneho toku:
Membránové ventily PVDF vykazujú lineárne prietokové charakteristiky, čo znamená, že zmeny polohy membrány priamo zodpovedajú zmenám prietoku. Tento lineárny vzťah uľahčuje priamu a predvídateľnú reguláciu prietoku, čo operátorom uľahčuje presné dosiahnutie požadovaného prietoku.
Lineárne prietokové charakteristiky tiež robia PVDF membránové ventily vhodné pre proporcionálne riadiace systémy, kde je potrebné proporcionálne nastaviť prietok na základe špecifických procesných premenných, ako je tlak, teplota alebo hladina.
Škrtenie a čiastočné otvorenie:
Na rozdiel od niektorých iných typov ventilov, ktoré primárne fungujú v úplne otvorenej alebo úplne zatvorenej polohe, membránové ventily PVDF vynikajú pri škrtení a čiastočnom otvorení. Flexibilná povaha membrány umožňuje presné nastavenie rozsahu otvoru ventilu, čo umožňuje presné riadenie prietoku v rôznych bodoch zdvihu ventilu.
Táto schopnosť je obzvlášť cenná v aplikáciách, kde je dôležité presné riadenie prietoku, ako napríklad v dávkovacích systémoch, kde je potrebné dodávať presné objemy chemikálií alebo kvapalín v určitých časových intervaloch.
Vysoký pomer zníženia:
Pomer zostupu ventilu sa vzťahuje na pomer medzi maximálnym a minimálnym prietokom, ktorý môže dosiahnuť pri zachovaní stabilnej a presnej regulácie. Membránové ventily PVDF majú zvyčajne vysoký pomer zostupu, čo im umožňuje zvládnuť široký rozsah prietokov pri zachovaní ich presnej modulačnej schopnosti.
Vďaka vysokému pomeru otáčania sú membránové ventily PVDF všestranné a prispôsobiteľné rôznym požiadavkám procesu, čím sa znižuje potreba viacerých ventilov na zvládanie rôznych prietokov.
Automatizačné a riadiace systémy:
Presná modulácia PVDF membránových ventilov je ďalej vylepšená ich kompatibilitou s automatizačnými a riadiacimi systémami. Keď sú tieto ventily vybavené pneumatickými alebo elektrickými pohonmi, môžu byť integrované do sofistikovaných riadiacich systémov, ktoré umožňujú diaľkové ovládanie, spätnú väzbu a automatizáciu.
Automatizácia nielen zlepšuje presnosť modulácie prietoku, ale umožňuje aj bezproblémovú integráciu s celkovým riadením procesu, vďaka čomu sú membránové ventily PVDF nevyhnutnou súčasťou moderných priemyselných procesov.

Vlastnosti
Pri zrode spoločnosti sme v roku 1979 vyrobili prvý plastový membránový ventil a v roku 1983 sme získali certifikáciu od Ministerstva chemického priemyslu.
Membránový ventil používa vysokokvalitný tesniaci materiál, ktorý vykazuje menšie tlakové napätie, pre svoju membránu a vankúš, čo vedie k optimálnemu tesniacemu výkonu.
Membránový ventil je navrhnutý tak, aby bol tlak rozložený rovnomerne. Táto konštrukcia umožňuje zníženie krútiaceho momentu ručného kolesa a udržiava vypnutie pri nízkom krútiacom momente.